COPYRIGHT © MOTION DESIGN s.r.o.
STAVBA

Dlhoročné skúsenosti a portfólio množstva úspešne zrealizovaných projektov je dôkazom spokojnosti našich klientov. Hlavný dôraz kladieme na vysokú kvalitu prevedenia, časový harmonogram a špičkovú komunikáciu medzi zhotoviteľom a klientom. Medzi naše najväčšie prednosti patrí spoľahlivosť a precíznosť. Odborný stavebný dozor klientom zabezpečuje počas výstavby plnú kontrolu a dodržiavanie projektovej dokumentácie.

Team Pro Detail je  zárukou hladkého a bezproblémového priebehu počas celej realizácie Vašej stavby.
PORTÓLIO STAVEBNÝCH ČINNOSTÍ

• komplexné zhotovenie a realizácia stavieb na kľúč
výstavba energeticky úsporných a pasívnyh stavieb
realizácie interiérov a zariaďovacích prvkov
realizácia parkov záhrad a ich prvkov, terénne úpravy
odstraňovanie systémových porúch panelových budov
zatepľovanie budov, zhotovenie plochých striech a krovov
opravy neodborného zateplenia budov
obnova a rekonštrukcia pamiatkových objektov
statické opravy betónových konštrukcií
kotevné a upevňovacie práce
komplexné stavebné výškové práce 
diamantové rezanie a vŕtanie do betónových konštrukcií
sanačné a asanačné práce objektov, termovízia
ProDetail > Stavba
DEUTSCH
ENGLISH
SLOVENSKY
PROFIL
PROJEKT
STAVBA
INTERIÉR A DIZAJN
REFERENCIE
FINANCOVANIE
KONTAKT